Η τελευταία ενίσχυση του ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού πριν από την έναρξη του Α’ Βαλκανικού Πολέμου

Η Επανάσταση στου Γουδή έδωσε ώθηση στον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Στόλου. Τότε, αποφασίστηκε η αγορά του νέου θωρακισμένου καταδρομικού Γεώργιος … More