Η Τουρκία μετατρέπεται σε χώρα της Ανατολής και γιατί αυτό μάς συμφέρει: μια γεωπολιτική -ιστορική προσέγγιση

Σημαντικός παράγοντας στην γεωπολιτική σκέψη των Αγγλοσαξόνων αποτελεί η κυριαρχία στην «Ακτογραμμή» (Rimland). Η «περιοχή της καρδιάς» (Heartland) είναι η … More