Ψυχολογικές Επιχειρήσεις

Κεφαλαίο 1: Η συλλογική μνήμη Πριν την εξέταση των τεχνικών προπαγάνδας κρίνεται σκόπιμο να αναλυθεί η λεγόμενη συλλογική μνήμη, η … More