Μια ανάγνωση του “ατυχούς” πολέμου του 1897 και της “ενόπλου επαιτείας” του 1885

Στις 5/18 Απριλίου του 1897, κηρύσσεται ο “ατυχής” Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 μεταξύ της Ελλάδας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν … More

Η Ελλάδα στην Λατινική Νομισματική Ένωση (ΛΝΕ)

Πρόλογος Ο σκοπός της παρούσης μελέτης είναι το να εξετάσει την συμμετοχή της Ελλάδος στην Λατινική Νομισματική Ένωση (ΛΝΕ). Θα … More

Ο δεύτερος συστηματικός εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Πολεμικού Στόλου (1881-1910)

Η περίοδος του εκσυγχρονισμού του Κράτους Η περίοδος αυτή μπορεί να χωριστεί συμβατικά σε δύο υποπεριόδους, στην τρικουπική (1882-1895), στην … More

Η ένωση των Επτανήσων με την μητέρα Ελλάδα

Ο βασιλέας Γεώργιος ο Α΄ είχε την εξαιρετική τύχη η Βασιλεία του να ξεκινήσει με έναν από τους καλύτερους οιωνούς, … More