Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1877-1878, η αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας και η μεταφορά του Ναυστάθμου από τον Πόρο στη Σαλαμίνα

Η Ελλάδα, στη δεκαετία του 1870, αναγκάζεται να τροποποιήσει αισθητά την εξωτερική της πολιτική. Μέχρι τότε ο εχθρός ήταν ξεκάθαρος … More