Η παράδοση του Ιταλικού Στόλου (Σεπτέμβριος 1943)

Κατόπιν των διαταγών των Συμμάχων το μεγαλύτερο μέρος του Ιταλικού Στόλου απέπλευσε από το λιμάνι της Σπέτσια το βράδυ της … More