Η κριτική στην ελληνική κοινωνία του 19ου αιώνα μέσα από την λογοτεχνία: οι περιπτώσεις του “Στρατιωτική Ζωή εν Ελλάδι. Χειρόγραφον Έλληνος Υπαξιωματικού” και του “Λουκή Λάρα”

Ο 19ος αιώνας για το μικρό ελληνικό βασίλειο ήταν μια εποχή προκλήσεων. Γινόταν προσπάθεια εγκαθίδρυσης ενός σύγχρονου κράτους αλλά η … More