Η σημασία της Εμπορικής Ναυτιλίας στη θαλάσσια ισχύ του ελληνικού κράτους – μια ιστορική προσέγγιση

Η Θαλάσσια ισχύς ενός κράτους προσδιορίζεται από τον συνδυασμό εμπορικού και πολεμικού στόλου. Σε περιόδους κρίσης και πολεμικών καταστάσεων αξιωματικά … More

Η συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού στις μεγάλες συμμαχικές επιχειρήσεις κατά του Άξονα

Πρώτοι αντικειμενικοί στόχοι των Συμμάχων ήταν τα ιταλικά νησιά Παντελαρία και Λαμπεδούσα. Στην επιχείρηση αυτήν συμμετείχε και το Β. Όλγα. … More