Η Ναυτική Εκπαίδευση την περίοδο του εκσυγχρονισμού του Κράτους (1881 – 1910)

Ο εκσυγχρονισμός της Ναυτικής Εκπαίδευσης εντάσσεται στο πλαίσιο του β’ μεγάλου εκσυγχρονισμού του Βασιλικού Ναυτικού που μπορείτε να διαβάσετε εδώ. … More

Ο πρώτος συστηματικός εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Πολεμικού Στόλου τον 19ο αιώνα (1866 – 1881)

Η Κρητική Επανάσταση (1866-1869) Η Κρητική Επανάσταση όχι μόνο συγκλόνισε όλο τον Ελληνισμό, αλλά και κατέδειξε στα μάτια της ελληνικής … More