Ένας διάσημος πεζοναυτης (Αισχύλος 525 – 456 π.Χ.)

Συγγραφέας: Στέφανος Σκαρμίντζος M.A Military History Αἰσχύλον Εὐφορίωνος Ἀθηναῖον τόδε κεύθει μνῆμα καταφθίμενον πυροφόροιο Γέλας· ἀλκὴν δ᾽ εὐδόκιμον Μαραθώνιον ἄλσος … More