Πυρκαγιές• τί πρέπει να κάνουμε

Κάθε χρόνο έχουμε την ίδια κατάσταση: πυρκαγιές να ταλανίζουν τη Χώρα προκαλώντας σημαντικές περιβαλλοντικές και υλικές καταστροφές. Η αντιμετώπιση του … More