Η σφαγή της Χίου (30 Μαρτίου 1822) και η ιστορία ενός πίνακα

Για την κατίσχυση της Ελληνικής Επανάστασης σημαντικό ρόλο έπαιξε το φιλελληνικό κίνημα, το οποίο δημιούργησε ένα έντονο ρεύμα στην ευρωπαϊκή … More