Η μοναδική περίπτωση του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη

Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης ήταν μια μοναδική περίπτωση ανθρώπου. Συνδύαζε την υδραίικη ναυτική παράδοση με την γνώση της σύγχρονης με … More

Αποτελεσματική Ηγεσία

Ο σχεδιασμός της πορείας επίτευξης συγκεκριμένων στόχων με την χρησιμοποίηση πεπερασμένων μέσων και πόρων με την ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων … More